โทรศัพท์ : 02-256-4000 / 70702-3 | แฟ็กซ์ : 02-256-4000 / 70704 |

เกี่ยวกับเรา / คลีนิกพาร์กินสัน

คลินิกฉีดยาลดเกร็ง เริ่มให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558


คลินิกรักษาโรคพาร์กินสัน เริ่มให้บริการตั้งแต่วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2558


       ขั้นตอนการรับบริการตรวจรักษาคลินิกพาร์กินสันและคลินิกฉีดยาลดเกร็ง ขั้นตอนการรับบริการนัดผู้ป่วยใหม่ (รูปที่ 1) และขั้นตอนการรับบริการนัดผู้ป่วยใหม่ (รูปที่ 2) โดยท่านสามารถนำบัตรนัดเดิมมายื่นที่เคาท์เตอร์พยาบาล อาคาร สธ. หรือตึกผู้สูงอายุ ชั้น 7 ได้ตามวันและเวลาที่ระบุในบัตรนัด ทั้งนี้ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ ขอให้ท่านมารับบริการให้ตรงตามนัด โดยท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 256 4000 ต่อ 2502-2503 หรือ 081-1079999 ในวันและเวลาราชการ

ขั้นตอนการรับบริการคลินิกรักษาโรคพาร์กินสันฯ ผู้ป่วยเก่า


ภาพที่ 1 ขั้นตอนการนัดผู้ป่วยเก่า


ขั้นตอนการขอรับบริการคลินิกรักษาโรคพาร์กินสันฯ

ผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะมีอาการของโรคพาร์กินสัน
1. ทำประวัติผู้ป่วยที่ตึก ภปร. ชั้นG
2. แจ้งอาการเพื่อตรวจอาการแผนกอายุรกรรม ตึก ภปรชั้น1
3. แพทย์ส่งต่อตรวจแผนกอายุรกรรมประสาท ตึก ภปร ชั้น3
4. แพทย์อายุรกรรมประสาทพิจารณาส่งต่อคลินิกโรคพาร์กินสัน

ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่รักษาอยู่ที่สถานพยาบาลอื่น
1. ขอหนังสือสรุปอาการเพื่อส่งต่อการรักษาจากสถานพยาบาลที่ผู้ป่วยรักษาอยู่เดิม
2. ติดต่อทำประวัติผู้ป่วยตึก ภปร.ชั้นG
3. นำแฟ้มประวัติ พร้อมหนังสือสรุปอาการจากสถานพยาบาลเดิม ติดต่อทำนัดที่ตึก สธ.ชั้น7
4. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งวันนัดหมายทางโทรศัพท์


แผนผังขั้นตอนการรับบริการภายในคลินิกโรคพาร์กินสันและคลินิกฉีดยาลดเกร็ง 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10333
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน