เกี่ยวกับเรา / ภาพกิจกรรม / งาน HA

คุณรัตณฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นตัวแทน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับกิตติกรรมประกาศมาตรฐานการับรองเฉพาะโรค เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) งานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาคม 2561 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานพยาบาลทั่วประเทศ บุคลากรสาธา

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน