เกี่ยวกับเรา / ภาพกิจกรรม / แสดงความยินดีกับนายแพทย์ วัชระ รัตนชัยสิทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ วัชระ รัตนชัยสิทธิ์ ได้รับประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ฝ่ายอายุศาสตร์ สาขากลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน