คลินิกพาร์กินสันนอนดี และการเคลื่อนไหวผิดปกติขณะนอน

วันที่ 11 ตุลาคม 2565

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้มีการเปิดทำการคลินิกใหม่ 
"คลินิกพาร์กินสันนอนดี และการเคลื่อนไหวผิดปกติขณะนอน"

เพื่อให้บริการ ตรวจวินิจฉัย รักษา สำหรับผู้ป่วย
พาร์กินสันที่มีปัญหาช่วงกลางคืนทั้งอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ และอาการนอกเหนือจากการเคลื่อนไหว เช่นปัสสาวะบ่อย
และสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นพาร์กินสัน แต่มีอาการดังต่อไปนี้

- ผู้ที่มีปีญหานอนละเมอ ออกท่าทางส่งเสียงร้อง หรือ ฝันบ่อยๆ ขณะนอน
- ผู้ที่มีปัญหาเคลื่อนไหวผิดปกติขณะนอนหลับ
- ผู้ที่มีปัญหาขากระตุก ขณะนอนหลับ หรือก่อนเข้านอน
- ผู้ที่มีปัญหาโรคขาอยู่ไม่สุข (restless legs syndrome) หรือมีอาการอยากจะขยับขา ในช่วงเย็นหรือก่อนเข้านอน

เปิดบริการทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 9.00 - 12.00 น. ตึก สธ (ผู้สูงวัย) ชั้น 12

ติดต่อทำนัดหมาย ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
ศูนย์พาร์กินสันฯ ตึก สธ ชั้น 12
โทร. 081-107-9999 / Line ID: chulapd 

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน