ขอเชิญผู้สนใจฟังบรรยาย บ้านปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันและผู้สูงอายุ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยาย ฟรี!

หัวข้อ "บ้านปลอดภัยผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้สูงอายุ"

28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-11.00 น.

ณ อาคารผู้สูงวัย(สธ) ชั้น12

 

 

 

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10333
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน