แบบสอบถาม

วันที่ 15 เมษายน 2563

อยู่บ้าน เก็บตัว ช่วงนี้ มาตอบแบบสอบถามการออกกำลังกาย ในผู้สูงอายุ กันเถอะ

รบกวนทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้ออกกำลังกาย และไม่ออกกำลังกายนี้ โดยคณะผู้วิจัย รพ.จุฬาลงกรณ์

ใช้เวลา เพียง 5-7 นาทีสามารถตอบได้ทุกท่าน ทั้งผู้ป่วยที่เป็นพาร์กินสัน หรือ ไม่ได้เป็นพาร์กินสัน ก็ตามทางคณะผู้วิจัย

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามของท่านเป็นอย่างสูงรบกวนส่งต่อให้ญาติ ครอบครัว หรือเพื่อน คนรู้จัก

ให้ผู้สูงอายุตอบกันมากๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายในผู้สูงอายุต่อไปค่ะ

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน