การลงทะเบียนรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

วันที่ 16 มิถุนายน 2563


การลงทะเบียนรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

     เรียน ผู้ลงทะเบียนรับไม้เท้าทุกท่าน ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนรอรับไม้เท้าเป็นจำนวนมาก  เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบข้อมูล อาจมีความล่าช้า จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
หากท่านลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับไม้เท้า อาจจะเกิดจากข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ขอความกรุณาดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ส่งใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี มาทาง Line: @Lasercane
2. หากท่านลงทะเบียนแจ้งให้จัดส่งไม้เท้าทางไปรษณีย์  กรุณาโอนค่าบริการจัดส่ง จำนวน 200 บาท 

เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
เลขที่ 407-138044-5 ชื่อบัญชี “ไม้เท้าเพื่อผู้ป่วยพาร์กินสัน” และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line: @Lasercane

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน