โครงการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพของถุงมือตรวจจับอาการสั่น

วันที่ 21 กันยายน 2563


โครงการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพของถุงมือตรวจจับอาการสั่นและอุปกรณ์ระงับอาการสั่น
ขอเชิญผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีอาการมือสั่น เข้าร่วมโครงการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพของถุงมือที่มีการติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจจับอาการสั่นและอุปกรณ์ระงับอาการสั่นด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อมือด้วยไฟฟ้า ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีอาการมือสั่น
เป็นอาการเด่นและอาการสั่นไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยารับประทาน
โดยผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงค์ผ่านการลงทะเบียนได้ที่


 

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน