งาน video case discussion

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564


งาน video case discussion โดย movement disorder society zone asia oceania  
เชิญชวนประสาทแพทย์ อายุรแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจชมกรณีศึกษาด้านการเคลื่อนไหวผิดปกติ
และการอภิปรายจากผู้เชี่ยวชาญด้านความเคลื่อนไหวผิดปกติ

Session แรก จัดวันที่ 7 มีนาคม 2564 โดยมีประเทศไทยและอินเดียเป็นเจ้าภาพ
ในหัวข้อ Phenomenology not-to-be missed 
สามารถลงทะเบียนฟรีได้ตาม qr code ในภาพ หรือลิ้งค์ต่อไปนี้

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน