พิธีมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน" จังหวัดเชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2564

พิธีมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” โดย นายเตช บุญนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร
ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ผู้พัฒนาไม้เท้าเลเเซอร์ช่วยเดิน มอบให้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
และ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดเชียงราย

โดยมีผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมารับมอบไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินจำนวนมาก 
ในวันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


 

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน