การเก็บข้อมูลโครงการวิจัย

วันที่ 8 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ การเก็บข้อมูล โครงการวิจัย อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีน โควิด-19 ในผู้ป่วยพาร์กินสัน

  • เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันนั้น มีอาการแสดงตั้งแต่ ไม่มีอาการ จนถึงปอดอักเสบรุนแรง และมีอัตราการเสียชีวิตสูง จากข้อมูลในปัจจุบัน ยังไม่มีการศึกษาที่รายงานความเสี่ยงของโรค COVID-19 ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน แต่เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมีความเสี่ยงของการเกิดโรค COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน การรักษาโรคพาร์กินสัน และการคิดค้นวัคซีนที่เริ่มมีการใช้จริงในคน ทำให้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องผลข้างเคียงที่ชัดเจน โดยเฉพาะในผู้ป่วยพาร์กินสัน
  • ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงมีความประสงค์จะขอเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยพาร์กินสันจึงใคร่ขอรบกวนท่านสละเวลา ตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อในการปรับการรักษา โรคพาร์กินสันให้ดีที่สุดไปในอนาคต

ท่านสามารถสแกน QR code เพื่อตอบแบบประเมิน หรือเข้าจาก link แบบประเมิน


< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน