งานประชุมออนไลน์ Sleep-related movement disorders: From Bedside to treatment

วันที่ 16 มิถุนายน 2564

Sleep-related movement disorders: From Bedside to treatment 

ในวันที่ อาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม นี้  โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการนอนหลับ และ การเคลื่อนไหวผิดปกติ หลากหลายประเทศ 
โดยทุก session มี live Q&A session สามารถถามตอบได้กับ speaker ในช่วงหลัง session ค่ะ

*** สามารถคลิกลงทะเบียนได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย ตามรูปด้านล่าง หรือ สามารถ scan QR code ที่ poster ได้เลยค่ะ ***

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ ทุกระดับ ตั้งแต่ นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ในเวชปฏิบัติ ทั้งสาขา อายุรกรรม อายุรกรรมประสาท 
โรคการนอนหลับ โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ จิตเวช หรือ ผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้สนใจอื่นๆ


< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน