ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ได้รับพระราชทานรางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 5 ตุลาคม 2564


ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ได้รับพระราชทานรางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2564 (สาขารับใช้สังคม)
จากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
 

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน