อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขารับใช้สังคม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ภาพบรรยากาศ การรับรางวัลและขอแสดงความยินดีกับ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2564

“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขารับใช้สังคม”


< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน