การอบรมให้ความรู้ สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยพาร์กินสัน ครั้งที่ 1

วันที่ 22 มีนาคม 2565

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ขอเชิญผู้ดูแลและผู้ป่วยพาร์กินสัน ร่วมงานประชุมอบรมวิชาการ


เรื่อง การอบรมให้ความรู้ สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยพาร์กินสัน ครั้งที่ 1  (รูปแบบออนไลน์) 
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00-16.00 น. 


*** สามารถลงทะเบียนฟรี  ***
1. พร้อมรับหนังสือพาร์กินสัน..พาสุข 200 ท่านแรก ฟรี
2. รับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน ฟรี


ลงทะเบียน ที่ลิงค์ด้านล่างนี้


< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน