การมอบไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทาน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
และมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ให้ประชาชน จังหวัดนครราชสีมา
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมพิธีมอบและให้ความรู้เรื่องโรคพาร์กินสัน
การใช้งานนวัตกรรมไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานกับผู้ป่วย 
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


ในวันที่ 25 พค. 2565


< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน