ประชาสัมพันธ์งาน MDS international congress

วันที่ 12 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์งาน
MDS international congress
15-18 กย. 2565

พบกับความรู้และ case เกี่ยวกับ movement disorder ที่น่าสนใจ โดยมีอทีมอาจารย์จากทีมศูนย์พาร์กินสันฯจุฬาเป็น speaker
ร่วมกับอาจารย์ระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากมายใน virtual platform
ลงทะเบียนฟรี 
สำหรับ video on-demand (เริ่ม 3 ต.ค. 2565) และเข้าดูงานวิจัยใน virtual platform ได้ฟรี


< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน