โทรศัพท์ : 02-256-4000 / 70702-3 | แฟ็กซ์ : 02-256-4000 / 70704 |

ปัญหาการทรงตัว (Balance Problems)

วันที่ 18 กันยายน 2560

อาการและการวินิจฉัย
     ผู้ป่วยบางท่านอาจจะมีปัญหาการทรงตัวโดยไม่ รู้ตัว ในขณะที่บางท่านอาจคิดว่าตนเองมีปัญหาการทรงตัว แต่มีความรู้สึกเขินอายที่จะบอกให้แพทย์ เพื่อนหรือครอบครัวของตนเองรับทราบ อย่างไรก็ตามตัวท่านเองสามารถระบุเบื้องต้นได้ว่าท่านมีปัญหาเรื่องการทรง ตัวหรือไม่ โดยการตั้งคำถามบางข้อที่สำคัญกับตัวท่านเอง หรือหากเป็นกรณีที่จำเป็น ท่านควรได้รับการตรวจจากแพทย์โดยตรง

ลักษณะอาการ
     การวินิจฉัยโรคความผิดปกติในการทรงตัว (Balance disorders) อาจมีความยากลำบาก เพราะว่าบางครั้งผู้ป่วยพบว่ามันค่อนข้างยากที่จะอธิบายอาการต่างๆของตน เองออกมาเป็นคำพูดให้แพทย์ฟัง อย่างไรก็ตามผู้ป่วยอาจจะใช้คำพูดเช่น วิงเวียน หน้ามืด มึนงง เพื่อที่จะอธิบายความรู้สึกของตนเอง สำหรับผู้ป่วยบางราย ความรู้สึกของอาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นแค่ช่วงสั้นๆ ในขณะที่ผู้ป่วยท่านอื่น อาจเกิดความรู้สึกดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน ซึ่งส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยเหล่านั้น.

การวินิจฉัยที่ถูกต้อง
     โรคความผิดปกติในการทรงตัวเป็นปัญหาที่น่า เป็นห่วง บางครั้งความผิดปกตินี้เป็นสัญญาณเตือนเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น อาจเกี่ยวเนื่องกับสมอง หัวใจ หรือระบบไหลเวียนเลือด นอกจากนี้ความผิดปกติดังกล่าวยังเป็นสาเหตุหลักของการหกล้มและการบาดเจ็บจาก การหกล้มในผู้สูงอายุ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ โรคความผิดปกติในการทรงตัวจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทัน ท่วงที

คำถามในการถามตนเองเพื่อประเมินความผิดปกติในการทรงตัว
ถ้าท่านตอบ “ใช่” ในคำถามข้อใดข้อหนึ่ง ท่านควรไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาอาการดังกล่าว

 • ฉันรู้สึกไม่มั่นคง
 • ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าห้องหมุนรอบตัวฉัน
 • ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันกำลังเคลื่อนไหวทั้งๆที่ฉันกำลังยืนหรือนั่งอยู่กับที่
 • ฉันรู้สึกว่าฉันเสียการทรงตัวและกำลังหกล้ม
 • ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันกำลังล้มลง
 • ฉันรู้สึกมึนงงหรือเหมือนจะเป็นลม
 • สายตาฉันพร่ามัว
 • ฉันเคยรู้สึกสับสน ลืมเวลา สถานที่หรือลืมว่าตนเองเป็นใคร

คำถามที่ท่านควรถามแพทย์

ถ้าท่านคิดว่ามีความผิดปกติในการทรงตัว ท่านควรรีบไปพบแพทย์ ทั้งนี้ท่านยังสามารถช่วยแพทย์ของท่านในการวินิจฉัยได้ โดยการเขียนข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับอาการวิงเวียนศีรษะหรือปัญหาการทรงตัว เอาไว้ก่อนและให้ข้อมูลดังกล่าวแก่แพทย์ เมื่อท่านไปพบแพทย์ ท่านควรบอกอาการต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

โปรดเขียนคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่แพทย์ของท่าน

 • โปรดบรรยายอาการวิงเวียนศีรษะหรือปัญหาการทรงตัวของท่าน
 • ท่านมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือปัญหาการทรงตัวบ่อยแค่ไหน
 • ท่านเคยหกล้มหรือไม่
 • ถ้าท่านเคยหกล้ม ท่านหกล้มเมื่อไหร่ ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน
 • ท่านรับประทานยาชนิดไหนบ้างตอนนี้ รวมถึงยาที่ซื้อเอง เช่น ยาแก้แพ้ ยาแอสไพริน ยานอนหลับ เป็นต้น
 • โปรดระบุชื่อยาต่างๆที่ท่านรับประทานอยู่ตอนนี้
 • ท่านรับประทานยาเหล่านั้นขนาดเท่าไหร่ต่อวัน
 • ในแต่ละวันท่านรับประทานยาเหล่านั้นเวลาไหนบ้าง
 • ท่านรับประทานยาเหล่านั้นเพื่อรักษาอาการหรือโรคอะไร

การพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แพทย์ของท่านอาจส่งท่านต่อไปยังแพทย์เชี่ยว ชาญด้านหู คอและจมูก (Otolaryngologist) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเป็นแพทย์และศัลยแพทย์ที่ได้รับการอบรมเป็น พิเศษเกี่ยวกับโรคทางหู จมูก ลำคอ ศีรษะและคอ

แพทย์เชี่ยวชาญด้านหู คอและจมูกอาจถามเกี่ยวกับประวัติการใช้ยาต่างๆของท่านและอาจตรวจร่างกายท่าน เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ก่อให้เกิดความปกติในการทรงตัว ทั้งนี้แพทย์อาจทำการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงและตรวจสอบ ปัญหาด้านอื่นๆ ต่อไป


แหล่งที่มา
http://nihseniorhealth.gov/balanceproblems/symptomsanddiagnosis/01.html
แปลและเรียบเรียง โดย ภก. ประมณฑ์ วิวัฒนากุลวาณิชย์


ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันบางท่านอาจจะมีปัญหาการทรงตัวจากตัวโรคพาร์กินสัน เอง ดังนั้นเมื่อเกิดอาการดังกล่าวข้างต้นผู้ป่วยควรรีบปรึกษาแพทย์ที่รักษาท่าน โดยเร็ว

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10333
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999
การเดินทาง :
รถประจำทาง สายที่ผ่าน
1) รถโดยสารประจำทาง สาย 4, 14, 15, 25, 45, 46, 67, 74, 76, 77, 109, 115, 163, 172, 177
2) รถปรับอากาศ สาย 16, 21, 50, 47, 50, 76, 77, 141, 504, 505, 507, 514, 547 ปอพ.512
3) รถไฟฟ้า รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสีลม

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน