การพูดเสียงเบาในผู้ป่วยพาร์กินสัน (hypophonia)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

 


 

การพูดเสียงเบาในผู้ป่วยพาร์กินสัน (hypophonia) แก้ไขได้อย่างไรบ้าง

อาการหนึ่งในผู้ป่วยพาร์กินสัน ที่พบได้มากคือ การพูดเสียงเบาหรือเสียงค่อยลง (hypophonia) ซึ่งบางครั้งอาการเป็นมากจนทำให้

ผู้ฟังไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้ป่วยพูด ต้องถามซ้ำหลายๆครั้ง

สาเหตุ เกิดจากอะไร

 • สาเหตุหลักเกิดจาก ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันกับการเคลื่อนไหวช้า แข็งเกร็ง หรือมีอาการสั่นของกล้ามเนื้อบริเวณอื่น กล้ามเนื้อที่ควบคุมการพูดก็เกิดในลักษณะเดียวกัน รวมถึง กล้ามเนื้อการหายใจ กล่องเสียง หรือกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการออกเสียง ทำให้เสียงที่พูดเบาลง
 • นอกจากนี้ ผู้ป่วยพาร์กินสัน ยังมีการรับรู้ (sensory processing) ที่ต่างไปจากเดิม ทำให้ผู้ป่วยมักไม่ได้รู้สึกว่า เสียงที่พูดนั้น เบา เมื่อต้องถูกขอให้้พูดเสียงดังขึ้นในระดับปกติ ผู้ป่วยจะรู้สึกว่า ตนเองพูดด้วยการตะโกน
 • ผู้ป่วยพาร์กินสัน มีความปัญหาในการ cueing (ลักษณะคล้ายการให้จังหวะ หรือกระตุ้น) ตัวเองในการออกเสีย ที่เป็นปัญหา ร่วมกันทำให้เกิดการพูดเสียงเบาเกิดขึ้น
 • การรักษา นอกเหนือจากยาพาร์กินสัน ที่ใช้เพื่อรักษาอาการช้าแข็งเกร็งสั่นที่เกิดขึ้นบริเวณแขนขาแล้ว การฝึกกายภาพเสียง ก็เป็นสิ่งสำคัญ
 • วิธีฝึกกายภาพเสียง ที่ได้รับการรับรองว่าได้ประโยชน์ในผู้ป่วย คือ วิธี Lee Silverman therapy (LSVT) สามารถหาตัวอย่างได้ใน website LSVT

ถ้าเราจะฝึกเองที่บ้านทำอย่างไร วิธีนี้ ปรับปรุงจากหลักการของ LSVT ผู้ป่วยสามารถฝึกได้ง่ายๆ เองที่บ้าน ได้ดังนี้

 • หายใจเข้าออกให้ลึกสุดและช้า โดยเอามือวางไว้ที่หน้าท้อง หายใจเข้าสุด ท้องป่อง หายใจออกสุด ท้องแฟบ จำนวน 10 ครั้ง
 • ออกเสียง "อา" ให้ดัง และยาวที่สุดเท่าที่ทำได้ จำนวน 10 ครั้ง
 • ออกเสียง "อา" ให้เสียงสูงขึ้นมากที่สุด จำนวน 10 ครั้ง และต่ำที่สุด จำนวน 10 ครั้ง
 • ฝึกลมหายใจ ลักษณะเหมือนถอนหายใจยาวๆ จำนวน 10 ครั้ง
 • ฝึกพูดประโยคที่ใช้บ่อยๆ เช่น ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ หรือคำแสดงอารมณ์ ตื่นเต้น มีความสุข โดยพยายาม ออกเสียงให้ชัด แสดงอารมณ์ ให้ชัด และอาจจะมากกว่าปกติ เพื่อเป็นการฝึก (over expressive)
 • การฝึกแบบดังกล่าว ควรทำทุกวันเป็นอย่างน้อย แต่ถ้ารู้สึกเบื่อที่จะทำแบบเดิมซ้ำๆ การร้องเพลงก็เป็นอีกกิจกรรม ที่ช่วยในการฝึกการออกเสียงและการหายใจที่ดี และมีจังหวะที่เป็นการ guide (cue) ให้ผู้ป่วยพาร์กินสันอีกวิธีหนึ่ง
 • มีกิจกรรมฝึกร้องเพลงในผู้ป่วยพาร์กินสัน จากที่บ้าน ในช่วงที่ต้องกักตัวในช่วงนี้ (ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่ เรียบร้อย) ถ้าผู้ป่วยที่สนใจกิจกรรมของทางชมรมเพื่อนพาร์กินสัน สามารถติดตามได้ทาง FB : เพื่อนพาร์กินสัน ทางเราจะมีกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยมา update เป็นระยะ ค่ะ

ด้วยความปรารถนาดี ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน