เกร็ดความรู้ประจำสัปดาห์

วันที่ 29 มกราคม 2564


เกร็ดความรู้ประจำสัปดาห์นี้ขอเสนอ โรคคอบิดเกร็งในงานศิลปะ

    หญิงสาวในภาพคือ Jeanne Hébuterne ภรรยาของศิลปินหนุ่มรายหนึ่งในช่วงต้นศตวรรษ ที่19 ชื่อ Amedeo Clemente Modigliani
Amedeo Modigliani เป็นชาวอิตาลีที่มาศึกษาและทำงานศิลปะอยู่ในฝรั่งเศสในช่วงเวลาเดียวกันกับ Pablo Picusso ลักษณะงานของ Modigliani 
มักจะแสดงให้เห็นถึงร่างกายส่วนบน คอและศีรษะที่ยาวโค้ง หรือมีลักษณะบิด ซึ่งเป็นลักษณะของโรคคอบิดเกร็ง ในบางภาพมีการใช้นิ้วแตะที่บริเวณคางหรือจับที่บริเวณคอซึ่งเหมือนกับ 
sensory trick ที่ผู้ป่วยโรคคอบิดเกร็งมักจะทำเพื่อลดอาการและท่าทางที่ผิดปรกติ นำไปสู่การพิสูจน์ด้วยการค้นหารูปถ่ายของ Jeanne Hébuterne 
ซึ่งปรากฏว่าเธอมีลักษณะอาการของโรคคอบิดเกร็งจริง และอยู่ในลักษณะท่าทางเดียวกันกับรูปที่วาดทุกประการ มีคนกล่าวว่าความสามารถของ Modigliani 
คือการดึงความงามที่แท้จริงจากตัวแบบที่วาดได้อย่างสมบูรณ์ราวกับมองลึกลงไปในจิตวิญญาณ

    โรคคอบิดเกร็ง (Cervical dystonia) เป็นโรคที่เกิดจากกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณคอมีการหดเกร็ง (Sustained contraction of agonist and antagonist muscle)
ซึ่งมีสาเหตุการเกิดได้หลากหลาย ทั้งไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic) กระดูกคอเสื่อม (cervical spondylosis) หรือกรรมพันธุ์ (ในกลุ่ม DYT) 
และอาจพบร่วมกับกลุ่มอาการอื่นได้ เช่นศีรษะสั่น (dystonic head tremor) ปัจจุบันโรคคอบิดเกร็งเป็นหนึ่งข้อบ่งชี้ของการฉีดยาลดเกร็งตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

เรียบเรียงโดยนพ.ปิยะณัฐ วงศ์วรรณ
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
โรคพาร์กินสันและความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

References:
1. Martinez Castrillo JC, Alonso Canovas A, Garcia Ruiz PJ. Cervical Dystonia in Modigliani's Paintings: The Clue Was the Sensory Trick.
2. Newby RE, Thorpe DE, Kempster PA, Alty JE. A History of dystonia:ancient to modern. Mov Disord Clin Pract 2017;4:478–485

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน