โรคพาร์กินสัน ไม่เป็นข้อห้าม ในการฉีดวัคซีน Covid-19

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564


ในสถานการณ์ การระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบันนั้น การค้นพบวัคซีน เพื่อป้องกันความรุนแรงของอาการโรค COVID-19
โดยเฉพาะ อาการปอดอักเสบนั้น เป็นความหวัง ที่จะทำให้สามารถ จำกัดการแพร่ระบาด และลดอัตราการเสียชีวิต จากโรค COVID-19 ได้เป็นอย่างมาก 

  • จากข้อมูลและการศึกษา ในปัจจุบัน ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ไม่เป็นข้อห้ามสำหรับการฉีด วัคซีนโรค COVID-19  
  • โดยผู้ป่วยที่มีข้อควรระวัง ต่างๆ ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน โควิท คือผู้ป่วยที่มีการใช้ ยาละลายลิ่มเลือด หรือมีปัญหาหลอดเลือดอุดตัน  โรคระบบประสาทภูมิคุ้มกันต่างๆ หรือได้ยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ยังมีอาการไม่คงที่ ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแล  หรือ แพทย์ที่จะให้การฉีดวัคซีนก่อนที่จะฉีดวัคซีน

# ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง
# รักษาระยะห่าง
# ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ
# สวมหน้ากากเสมอ
# ถ้ามีอาการสงสัยหรือสัมผัสผู้มีความเสี่ยงโควิทติดต่อเข้ารับการตรวจในสถานพยาบาลใกล้บ้าน
# ฉีดวัคซีนเพื่อลดระดับความรุนแรงของอาการ 

ที่มาข้อมูล สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน