ความชุก (Prevalence) ของโรคพาร์กินสันในประเทศไทย

วันที่ 18 กันยายน 2560

ความชุกของโรคพาร์กินสันในประเทศไทยยังไม่มี การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามมีข้อมูลเบื้องต้นว่ามีประชากรทั่วโลกมากกว่า 4 ล้านคนเป็นโรคพาร์กินสัน โดยโรคพาร์กินสันไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ แต่ก็พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นในชาวคอเคเซียน (Caucasian) นอกจากนี้ยังพบว่าโรคพาร์กินสันมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง


(ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.neurologychannel.com โดย อ้างอิงจาก Parkinson?s Disease Foundation)

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน