งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ปี 2021 Q1

วันที่ 11 ตุลาคม 2564

งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ปี 2021 Q1, Impact Factor = 4.891 ยินดีด้วยกับ

ผศ.พญ.พัทธมน ปัญญาแก้ว (Pattamon Panyakaew), อาจารย์ Natapol Pornputtapong, ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ (Roongroj Bhidayasiri)
Using machine learning-based analytics of daily activities to identify modifiable risk factors for 
falling in Parkinson’s disease


< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน