โรคพาร์กินสัน / โรคพาร์กินสัน (Parkinson's Disease, PD)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease, PD) เป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาท(Neurodegenerative Disorders)   ซึ่งจะส่งผลให้สารโดปามีน (Dopamine) ในสมองลดลง ซึ่งสารนี้มีความสำคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
ลักษณะที่สำคัญของผู้ป่วยพาร์กินสัน

  • อาการสั่น (Tremor) 
  • อาการแข็งเกร็ง (Rigidity 
  • อาการเคลื่อนไหวช้า (Bradykinesia) หรือเคลื่อนไหวน้อย  (Hypokinesia) 
  • มีการทรงตัวที่ไม่มั่นคง (Postural instability)
  • ปัญหาการเดินติดขัด

โดยอาการต่าง ๆ สามารถควบคุมได้ด้วยการรักษาทางยา  แต่เมื่อผู้ป่วยพาร์กินสันที่เป็นระยะเวลานาน ๆ  (Advanced Parkinson’s disease)  อาจจะไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางยาอีกทั้งเมื่อผู้ป่วยรับการรักษาด้วยยาเป็นระยะเวลานาน ยังส่งผลให้ ได้รับผลข้างเคียงจากยา เช่น มีอาการคลื่นไส้อาเจียน, ยุกยิก, เห็นภาพหลอน, หูแว่ว เป็นต้น

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน