โรคพาร์กินสัน / ปัญหาการเดินติดขัด (Gait freezing)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ปัญหาการเดินติดขัด (Gait freezing) ซึ่งปัญหานี้ถือเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย และเป็นสาเหตุสำคัญในการหกล้มของผู้ป่วยกลุ่มนี้ อาการเดินติดขัดส่วนใหญ่จะพบมากในช่วงที่ยาหมดฤทธิ์ (Off time) แต่ถ้าผู้ป่วยเป็นโรคมานานก็สามารถพบอาการนี้ได้ในช่วงที่ยาออกฤทธิ์ (On time) การเดินติดขัดเป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราว ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยโรคพาร์กินสันอยู่ในที่แคบ ๆ หรือพบเห็นสิ่งที่กีดขวางทางเดิน ปัญหาการเดินติดขัดรวมถึงการไม่สามารถเริ่มก้าวเท้า (Start hesitation) การติดขัดขณะหมุนตัว (Interruption in pivoting) หรือการเดินซอยเท้าถี่เล็ก ๆ (Shuffle and festination)  การศึกษาถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือรูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยพาร์กินสันมีการเดินที่ดีขึ้นนั้นถือได้ว่ามีการพัฒนามาโดยตลอด รวมถึง การรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าจากภายนอก (Automated Mechanical Peripheral Stimulation)  เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาการเดินของผู้ป่วยพาร์กินสันอีกด้วย

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน