โรคพาร์กินสัน / ตอนที่ 3 การใช้ยาอะโปมอร์ฟีนแบบฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง (apomorphine subcutaneous injection)

วันที่ 20 มีนาคม 2561

ยา apomorphine เป็นยารักษาโรคพาร์กินสันในกลุ่มเสริมการทำงานของตัวรับโดปามีน (dopamine agonist) ที่ได้รับการสังเคราะห์มาจากสารเสพติดมอร์ฟีนโดยที่ยาไม่มีฤทธิ์เสพติดแล้ว และยาจะออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของตัวรับโดปามีนที่ใช้ รักษาอาการของโรคพาร์กินสันที่ให้ผลในการรักษาได้ดีใกล้เคียงกับยาลีโวโดปา อย่างไรก็ตามยาชนิดนี้ไม่สามารถใช้ในรูปแบบยารับประทานได้ เนื่องจากยาจะถูกทำลายที่ตับ ดังนั้นการบริหารยาจึงจำเป็นต้องให้ยาในรูปแบบยาฉีดเข้าใต้ผิวหนังเป็นหลัก และมีผลข้างเคียงของยาที่พบบ่อย คือ อาการคลื่นไส้อาเจียน  ในปัจจุบันยานี้จึงถูกนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีอาการการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยอาการยาหมดฤทธิ์ก่อนกำหนด (wearing off) เป็นหลัก

 

ขนาด รูปแบบ และวิธีการบริหารยา

Apomorphine เป็นยาน้ำ ลักษณะใส ใช้สำหรับฉีด เข้าชั้นไขมันใต้ผิวหนัง (subcutaneous injection) โดยบริเวณที่สามารถฉีดยาได้ เช่น หน้าท้อง ต้นขา หรือ ต้นแขน การบริหารยาจะมี 2 ชนิด โดยการเลือกวิธีการบริหารยา และระยะเวลาในการใช้ยาในแต่ละวันจะเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างแพทย์ และผู้ป่วยโดยพิจารณาจากอาการ และอาการแสดงของผู้ป่วยเป็นหลัก นอกจากนี้แพทย์อาจพิจารณาใช้ยากลุ่มอื่นๆ ร่วมในการรักษาโรคพาร์กินสัน

  1. ชนิดฉีดต่อเนื่อง (continuous infusion pump)
  2. ชนิดปากกา (intermittent injection pen)

ภาพที่ 1 ภาพแสดงการบริหารยา apomorphine เข้าใต้ผิวหนังอย่างต่อเนื่องโดยผ่านเครื่องปล่อยยาต่อเนื่องที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า (infusion pump) และ อุปกรณ์การฉีดยาเข้าชั้นไขมันใต้ผิวหนังแบบให้เป็นครั้งคราว (injection pen)

 

                                                                                  

 

ผลข้างเคียงของยา apomorphine ที่พบได้

  1. การอักเสบใต้ผิวหนังในบริเวณที่มีการแทงเข็มฉีดยา
  2. อาการความดันตกเมื่อเปลี่ยนท่าทาง หรืออาการมึนศีรษะวิงเวียนเมื่อผู้ป่วยลุกเปลี่ยนท่า
  3. อาการง่วง
  4. อาการสับสน เห็นภาพหลอน
  5. อาการยุกยิกมากขึ้น
  6. การแตกตัวของเม็ดเลือดแดงผิดปกติ
< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน