โรคพาร์กินสัน / การดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่ต้องได้รับการผ่าตัด

วันที่ 26 มีนาคม 2561

ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมีความจำเป็นต้องได้รับยารักษาโรคพาร์กินสันอย่างต่อเนื่อง เพราะการหยุดยาพาร์กินสันอย่างกะทันหัน จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะที่มีอาการพาร์กินสันเพิ่มขึ้นอย่างมาก มีไข้ ระดับความรู้สึกตัวลดลง และ/หรือมีระบบอัตโนมัติผิดปกติ  ดังนั้นผู้ป่วยและญาติต้องแจ้งแก่แพทย์ผู้ดูแลว่าเป็นโรคพาร์กินสัน เพื่อทำการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดแบบฉุกเฉินหรือนัดมาผ่าตัด  แบ่งได้ดังนี้

  1. การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

กรณีการผ่าตัดแบบนัด

    1. ต้องแจ้งแก่แพทย์ผู้ดูแลว่าเป็นโรคพาร์กินสัน และแจ้งแพทย์เรื่องชนิดและขนาดของยารักษาโรคพาร์กินสันที่ใช้อยู่ เพื่อให้มีการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ไม่ควรหยุดยาเองเด็ดขาด
    2. ถ้าการผ่าตัดเป็นการผ่าตัดแบบใช้ยาระงับอาการปวดเฉพาะที่ ไม่มีความจำเป็นต้องหยุดยารักษาโรคพาร์กินสันที่ใช้อยู่   สามารถรับประทานยาได้ตามปกติ
    3. ถ้าการผ่าตัดเป็นแบบดมยาสลบ  ให้แจ้งแก่แพทย์ผู้ดูแลเพื่อดูว่าผู้ป่วยใช้ยารักษาโรคพาร์กินสันกลุ่มใด และมีกลุ่มที่มีโอกาสเกิดปฏิกิริยากับกับยาดมสลบหรือไม่ เพื่อพิจารณาหยุดยาก่อนผ่าตัดตามดุลพินิจของแพทย์ผู้ดูแล โดยปกติสามารถให้ยารักษาโรคพาร์กินสัน ต่อเนื่องจนถึงมื้อสุดท้ายก่อนที่จะงดน้ำและอาหารเพื่อผ่าตัด
    4. ในกรณีที่หลังการผ่าตัดชนิดที่ผู้ป่วย
< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน