ตำราการใช้ยาลีโวโดปา

วันที่ 18 กันยายน 2560

      เป็นวลานานกว่า 38 ปี ตั้งแต่ยาลีโวโดปาได้ถูกค้นพบ และได้รับอนุญาตจากองค์การอาการและยา เพื่อใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน ถึงแม้ว่ายารักษาโรคพาร์กินสันในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด สามารถช่วยลดอาการพาร์กินโซนิซึ่มได้ด้วยกลไกที่แตกต่างกัน ยาลีโวโดปายังจัดว่าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรคพาร์กินสัน โดยเฉพาะอาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว และยังถือว่าเป็น Gold standard ในการรักษาโรคพาร์กินสันในปัจจุบัน นอกจากนี้การตอบสนองของผู้ป่วยต่อยาลีโวโดปายังถูกจัดเป็นข้อพิจารณาข้อ หนึ่งในการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยนั้นเป็นโรคพาร์กินสันหรือไม่

      หนังสือเล่มนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการ ให้ข้อมูลและแนวทางในการใช้ยาลีโวโดปาอย่างเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบัน การใช้ยาลีโวโดปาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะโรคพาร์กินสันเท่านั้น ผู้ป่วยที่มีอาการพาร์กินโซนิซึ่มจากสาเหตุอื่นๆ ก็อาจได้ประโยชน์จากยาลีโวโดปา

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน