ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดิน

วันที่ 26 มีนาคม 2561

ชื่อผลงานวิจัย /  สิ่งประดิษฐ์ : ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดิน

ชื่อนักวิจัย / หน่วยงานต้นสังกัด : ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ   อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

“โรคพาร์กินสัน”  (Parkinson’s Disease,PD) เป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทที่พบได้มากกว่าร้อยละ 50 ในผู้ป่วยโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ (Movement Disorders)  ผู้ป่วยพาร์กินสันมักประสบปัญหาการเดินติดขัด (Gait freezing) ซึ่งทำให้เกิดความผิดปกติของการเดิน พบได้สูงในระยะกลาง ๆ ของโรค  โดยอาการเหล่านี้จะไม่ค่อยตอบสนองต่อยา แต่สามารถตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วยแสงทางสายตา หรือมีการกระตุ้นด้วยเสียงทางการได้ยินให้ก้าวเท้าเดิน นอกจากนี้ ในขณะที่ผู้ป่วยมีอาการเดินติดขัด หากมีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถก้าวข้ามสิ่งกีดขวางและเดินต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาการทำงานที่ผิดปกติของวงจรต่างๆ ในสมอง

“ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดิน” (Laser-guided walking device)  นักวิจัยได้พัฒนาคิดค้น โดยอาศัยหลักการของสิ่งกระตุ้นทางสายตา (Visual cues) )  เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ลดปัญหาการเดินติดขัด และลดอุบัติเหตุของการหกล้มในผู้สูงวัย  โดยได้ออกแบบไม้เท้าและโปรแกรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดินของผู้สูงวัย  โดยเฉพาะไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินผ่านการทดสอบใช้จริงในผู้ป่วยพาร์กินสัน พบว่า สามารถช่วยแก้ปัญหาในการเดินติดขัดป่วยพาร์กินสันทุกรายได้อย่างประสิทธิภาพ

                                                              

การพัฒนาเทคโนโลยี ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดิน

 1. ไม้เท้าเลเซอร์ได้ทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber)
 2. ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดิน สามารถชาร์ตไฟจาก power bank หรือ ไฟบ้านได้โดยตรง
 3. ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดิน ปรับมาใช้แสงเลเซอร์ที่มีความเข้มของแสงมากยิ่งขึ้น
 4. ไม้เท้าเลเลอร์ช่วยเดิน มีลักษณะคอแคบ ทำให้ผู้ป่วยมีการจับได้อย่างมั่นคงและไม่หลุดมือ
 5. ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดิน ลักษณะก้านโค้งยืนออกจากขาผู้ใช้ โดยมีส่วนโค้งหักมุม 15 องศา 
 6. ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดิน มีการปรับระดับความสูงได้ตามความสูงของผู้สูงอายุความสูง ระหว่าง 150-176 เซนติเมตร 
 7. ฐานไม้เท้าเลเซอร์ ปรับให้มีฐานกว้าง ฐานยางยึดติดกับพื้นได้ดี เพื่อความมั่นคงของการเดิน

 

จุดเด่น

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินที่มั่งคงในผู้ป่วย ลดปัญหาการก้าวติดขัด ระยะก้าว ความเร็วในการเดิน  จำนวนก้าวต่อนาที รวมทั้งช่วยลดอุบัติเหตุการหกล้มของผู้ป่วยได้
 • ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยพาร์กินสันและลดภาระของญาติในการดูแลผู้ป่วย
 • สามารถใช้ในผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดิน รวมทั้งใช้เป็นไม้เท้าปกติได้
 • ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบใช้งานจริงในผู้ป่วยและได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

คุณสมบัติลักษณะเฉพาะ

            - ขนาดอุปกรณ์ สูง x กว้าง = 90 cm x 3 cm

            - น้ำหนัก = 0.4 Kg

การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา :

สิทธิบัตร:  ชื่อ ไม้เท้าสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน  เลขที่คำขอสิทธิบัตร  1101001023                                                  ปีที่ขอรับ…..1 กรกฎาคม 2554…..วันหมดอายุ…..(อยู่ระหว่างประกาศโฆษณา)…..

งานวิจัยที่ตีพิมพ์

            W. Buated,M. Sriyudthsak N. Sribunruangrit, R. Bhidayasiri .  A low-cost intervention for improving gait in Parknson’s disease patients: A cane providing visual cues. European Geriatric Medicine 3 (2012) 126–130

                                                        

 

                                                                              

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน