คลินิกฉีดยาลดเกร็ง

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

คลินิกฉีดยาลดเกร็ง เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรกรรมประสาท ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ดูแล และให้คำปรึกษา 
สำหรับผู้ป่วยโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก  (hemifacial  spasm)  และโรคคอบิด (cervical  dystonia)  ชนิดไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic)    

 1. ผู้ป่วยจะต้องไม่อยู่ในภาวะ terminally  
 2. การวินิจฉัยตามเกณฑ์ที่ระบุไว้  
 3. เคยได้รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นแล้วไม่ได้ผลและมีอาการรุนแรงระดับปานกลางขึ้นไป  แบบครบวงจร 

ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมประสาทและบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่างครบองค์รวม เพื่อเป้าหมายคือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับทุกระยะของโรค เพื่อให้ได้รับผลการรักษาที่ดี และมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด  

แนวทางการรักษา    

 1. การรักษาด้วยฉีดยาลดเกร็ง
 2. มีใช้เทคโนโลยีเครื่องการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ร่วมกับการฉีดยาลดเกร็ง
 3. มีใช้เทคโนโลยีเครื่องอัลตราซาวด์  ร่วมกับการฉีดยาลดเกร็ง

การบริการ     

 1. การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก  (hemifacial spasm)  และโรคคอบิด (cervical dystonia) ชนิดไม่ทราบสาเหตุ
 2. การดูแลและให้คำแนะนำหลังจากผู้ป่วยรับการรักษา
 3. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำบัดอื่นๆ 

เวลาเปิดบริการ

 • คลินิกเปิดบริการฉีดยาลดเกร็ง  เปิดทุกวันจันทร์ที่ 1-4 ของเดือน เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ตึก สธ ชั้น 12 (ติดต่อก่อนรับการตรวจ)
 • เบอร์ติดต่อสอบถาม 02-256-4000 ต่อ 71201-2 , 081-107-9999  (ในเวลาราชการ)

 
ข้อปฏิบัติตัวหลังฉีดยา Botulinum  A Toxin

 1. ห้ามขัดถู นวด คลึง หรือขยี้ตา บริเวณที่รับการฉีดยา ประมาณ 4 ชั่วโมง เนื่องจากจะทำให้ยากระจายไปยังกล้ามเนื้อข้างเคียง ส่งผลทำให้กล้ามเนื้อข้างเคียงที่ไม่ต้องการผลของยาเกิดการอ่อนแรงไปด้วย
 2. ห้ามนอนราบ ให้อยู่ในท่านั่งหรือยืน ภายใน 2-3 ชั่วโมงแรกหลังฉีดยา เพื่อป้องกันการซึมของยาไปในส่วนลึกของผิวหนัง ทำให้เกิดผลที่ไม่ต้องการได้
 3. ขยับบริหารกล้ามเนื้อมัดที่ฉีดบ่อยๆ โดยหดกล้ามเนื้อภายใน 30 นาที - 3 ชั่วโมงแรก ส่งผลดีทำให้ยาสามารถอยู่ในตำแหน่งที่ฉีดหรือต้องการให้ยาออกฤทธิ์ทำให้ยาออกฤทธิ์เร็วขึ้น
 4. งดออกกำลังกายอย่างหนัก ภายใน 24 ชั่วโมงหลังฉีด
 5. หากมีอาการปวดบวมบริเวณที่ฉีดยา ให้ประคบด้วยความเย็นได้ทันทีหลังฉีดยา
 6. หากมีอาการรอยช้ำจ้ำเลือดบริเวณที่ฉีด ให้ประคบด้วยความเย็นได้ทันทีหลังฉีดยา ภายใน 24 ชั่วโมงแรกและในวันที่ 2-3 ให้ประคบอุ่น
< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10333
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน