คลินิกเดินดี

วันที่ 16 มิถุนายน 2561

คลินิกเดินดี คลินิกรักษาโรคพาร์กินสันเป็นคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรกรรมประสาท ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ดูแล และให้คำปรึกษา ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันแบบครบวงจร ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมประสาทและบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่างครบองค์รวม เพื่อเป้าหมายคือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับทุกระยะของโรค เพื่อให้ได้รับผลการรักษาที่ดี และมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด


      หลักเกณฑ์การเข้ารับการรักษาคลินิกเดินดี

 1. ผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินและการทรงตัวและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพลัดตดหกล้มจากคลินิกพาร์กินสัน และ Hyperkinesia    
 2. ก่อนเข้ารับการทำกายภาพบำบัดคลินิกเดินดี แพทย์จะทำการประเมินว่าผู้ป่วยสามารถเข้ารับการทำกายภาพบำบัดด้วยวิธีนี้ได้หรือไม่

    
แนวทางการรักษา    

 1. การรับประทานยาแผนปัจจุบัน
 2. การรักษาก่อนฝึกการเดินและการทรงตัวแบบเฉพาะทาง
 3. การทำกายภาพบำบัดด้วยอุปกรณ์เฉพาะทาง
 4. การทำกายภาพบำบัดและฝึกกิจกรรมต่างๆ แบบเฉพาะทาง

การบริการ     

 1. การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่มีปัญหาการเดินและการหกล้ม
 2. การดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสันอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับทุกระยะโรค เพื่อลดผลข้างเคียงของการรักษาและวางแผนการรักษาระยะยาว
 3. มีการตรวจอาการเพิ่มเติม เช่น การเดิน การทรงตัว การตรวจการเคลื่อนไหวแบบครบวงจร
 4. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคพาร์กินสัน และการแนะนำทำกิจกรรมบำบัดอื่นๆ 

เวลาเปิดบริการ 

 • คลินิกคลินิกเดินดี  ตึก สธ ชั้น 12  ออกตรวจทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน  เวลา 8.30-12.00  น. (ติดต่อก่อนรับการตรวจ)
 • เบอร์ติดต่อสอบถาม 02 256 4000 ต่อ 71201-2 , 081 107 9999  (ในเวลาราชการ)

ขั้นตอนการรับการรักษา 

 •   ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้ารับการรักษา


< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10333
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน