คลินิกตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

วันที่ 16 มิถุนายน 2561

คลินิกตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG)คือ การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า เพื่อการวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทและทางกล้ามเนื้อ เพราะประกอบด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และการตรวจความเร็วการนำสัญญาณประสาท (NCV) เพื่อหาสาเหตุการเกิดโรคอื่นของระบบปรสาท

แนวทางการรักษา    

  1. การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG)  
  2. การตรวจแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาในการตรวจ ที่ส่งมาจากคลินิกอื่นๆ

การบริการ  

  1. การตรวจเพิ่มเติมของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวอื่นๆ
  2. การหาวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันอย่างถูกต้องและวางแผนการรักษาระยะยาว
  3. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคพาร์กินสัน และการแนะนำทำกิจกรรมบำบัดอื่นๆ 

เวลาเปิดบริการ    

  • คลินิกรักษาโรคพาร์กินสัน  ตึก สธ ชั้น 12  ออกตรวจทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 9.00 -12.00 น. (ติดต่อก่อนรับการตรวจ)
  • เบอร์ติดต่อสอบถาม 02 256 4000 ต่อ 71201-2 , 081 107 9999  (ในเวลาราชการ)

ขั้นตอนการรับการรักษา 

  •    ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้ารับการรักษา
     
< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10333
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน