คลินิกผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก (Deep Brain Stimulation)

วันที่ 16 มิถุนายน 2561

คลินิกผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก (deep brain stimulation หรือ DBS) คือ วิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังขั้วไฟฟ้าไปกระตุ้นส่วนของสมองในส่วนที่เฉพาะกับการรักษาโรคพาร์กินสัน โรคสั่นไม่ทราบสาเหตุ และโรคที่มีอาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ เพื่อให้สามารถควบคุมอาการของโรคได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าการรักษาด้วยยา

การผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก (deep brain stimulation หรือ DBS)  เหมาะกับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่ได้รับการรักษาด้วยยารักษาโรคพาร์กินสันมาสักระยะหนึ่ง อาจพบมีปัญหาการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอ (motor fluctuations) เช่น อาการยาหมดฤทธิ์ก่อนกำหนด (wearing off) และ อาการยุกยิก (dyskinesia) เป็นต้น ซึ่งอาการดังกล่าว เป็นการบ่งชี้ว่าผู้ป่วยเข้าสู่ระยะหลังของโรคพาร์กินสัน (advanced Parkinson’s disease )

แนวทางการรักษา    

 1. การรับประทานยาแผนปัจจุบัน
 2. การรักษาก่อนการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก (Deep Brain Stimulation)
 3. การทำกายภาพบำบัดและฝึกกิจกรรมต่างๆ แบบเฉพาะทาง

การบริการ   

 1.  การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาการตอบสนองต่อยาไม่สำเสมอ
 2. การประเมินก่อนการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก (Deep Brain Stimulation)
 3. การผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก (Deep Brain Stimulation)
 4. การดูแลผู้ป่วยพาร์กินสันหลังผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก (Deep Brain Stimulation)  เพื่อลดผลข้างเคียงของการรักษาและวางแผนการรักษาระยะยาว
 5. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคพาร์กินสัน และการแนะนำทำกิจกรรมบำบัดอื่นๆ 

เวลาเปิดบริการ    

 • คลินิกผ่าตัดในผู่ป่วยพาร์กินสัน เปิดสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 8.30 -12.00 น. ตึก สธ ชั้น 12  (ติดต่อก่อนรับการตรวจ)
 • เบอร์ติดต่อสอบถาม 02 256 4000 ต่อ 71201-2 , 081 107 9999  (ในเวลาราชการ)

ขั้นตอนการรับการรักษา

 •     ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้ารับการรักษา

    
    
    

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10333
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน