คลินิกรักษาโรคพาร์กินสัน

วันที่ 16 มิถุนายน 2561

คลินิกรักษาโรคพาร์กินสันเป็นคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรกรรมประสาท ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ดูแล และให้คำปรึกษา ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันแบบครบวงจร ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมประสาทและบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่างครบองค์รวม เพื่อเป้าหมายคือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับทุกระยะของโรค เพื่อให้ได้รับผลการรักษาที่ดี และมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด 

แนวทางการรักษา    

 1. การรับประทานยาแผนปัจจุบัน
 2. การรักษาก่อนการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก (Deep Brain Stimulation)
 3. การรักษาก่อนการยาฉีดการใช้ยาอะโปมอร์ฟีนแบบฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง
 4. การรักษาก่อนการใช้ยาเลโวโดปา/คาร์บิโดปา ผ่านทางลำไส้
 5. การทำกายภาพบำบัดและฝึกกิจกรรมต่างๆ แบบเฉพาะทาง

การบริการ   

 1. การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวอื่นๆ
 2. การดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสันอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับทุกระยะโรค เพื่อลดผลข้างเคียงของการรักษาและวางแผนการรักษาระยะยาว
 3. มีการตรวจอาการเพิ่มเติม เช่น การเดิน การทรงตัว การตรวจการเคลื่อนไหวของดวงตา การตรวจการนอนแบบครบวงจร
 4. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคพาร์กินสัน และการแนะนำทำกิจกรรมบำบัดอื่นๆ 

เวลาเปิดบริการ    

 • คลินิกรักษาโรคพาร์กินสัน  ตึก สธ ชั้น 12  ออกตรวจทุกวันอังคาร เวลา 13.00 -16.00 น. (ติดต่อก่อนรับการตรวจ)
 • เบอร์ติดต่อสอบถาม 02 256 4000 ต่อ 71201-2 , 081 107 9999  (ในเวลาราชการ)

ขั้นตอนการรับการรักษา  

 •  ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้ารับการรักษา

    
    
    

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10333
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน