กลุ่มยา เอนทาคาโปน (Entacapone)

วันที่ 18 กันยายน 2560

เป็นกลุ่มยาที่ยับยั้งเอ็มไซม์ที่จะ ย่อยลีโวโดปา ทำให้ลีโวโดปาเหลือในร่างกายมากขึ้น ส่งผลให้การออกฤทธิ์ของโดปามีน หรือลีโวโดปานานขึ้น ทำให้อาการของผู้ป่วยตอบสนองยาได้ดีขึ้น ยาในกลุ่มนี้
1. Comtan

< ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน